Regler

1. Bestilling

 

Aftalen omfatter det antal flyers, distributionsvirksomheden skal omdele, som bliver oplyst per mail fra klienten.

Aftalen ang. antal af flyers kan ikke ændres efter afhentning af flyers.

I aftalen skal kunden oplyse antal villaer og antal lejligheder.

Distributionsvirksomheden kan oplyse antallet af beboere i det aftalte område ved betaling af 200 kr./time + moms.

Ved omdeling i lejligheder omdeler vores bude flyers efter bedste skøn,

d.v.s. hvis opgange ikke bliver åbnet, tæller det stadig som omdeling af flyers, efter det antal beboere der bor i opgangen.

Man betaler for det antal flyers, man har bestilt til omdeling, uanset om man har omdelt noget mindre p.g.a. lukkede opgange osv.

Hvis man ønsker at ændre nogle forhold ved omdeling af flyers, skal Lokal Distribution kontaktes, og dette kan aftales.�

Der er mulighed for at betale for omdeling per time. Her skal aftalen indgås på skrift.

Ved ønske om at omdele flyers, f.eks. til opgange, der ikke er blevet åbnet,�betragtes omdeling som en ny runde omdeling af reklamen.

Ved indgåelse af bestilling bekræfter man automatisk, at man er indforstået med vores regler.

2. Geografisk område

Omdeling kan ske i diverse postdistrikter. Aftalen med kunden skal ske på skrift.

Ved omdeling skal områderne være samlede, d.v.s. med max 5-7 km. afstand. Ved områder længere væk end 5-7 km. betales der kørsel på 3.5 kr./km.

3. Levering af materialer

Efter aftale. Som regel afhenter Lokal Distribution materialet, hvis antallet er under 11.000 stk.

Ved levering af materialet skal det ske 3 hverdage før omdelingsstart. Dette skal forstås således, at det skal være 3 hverdage - ikke lørdag, søndag eller helligdage.

Levering skal ske til den aftalte adresse. Lokal Distribution kan hente flyers. Dette kan efter aftale være gratis. Dog ved evt. aflysning af en omdeling mindre end 24 timer før omdeling, vil man blive pålagt et gebyr på 550 kr. + moms for transportomkostninger. Afhentning kan ikke aflyses 24 timer før omdeling.

Vi leverer ikke reklamer/flyers/goodiebags tilbage. Ønskes dette alligevel, skal dette oplyses senest en dag før, og det koster 150 kr./levering.

4. Levering og distributionsydelser

Omdelingsperioden forventes at være mellem 1-30 dage. Dette afhænger af antallet af flyers.

Starttidspunkt er efter aftale. Efter aftale vil virksomheden modtage en kortfattet rapport. Ønskes en udspecificeret rapport se paragraf 5.�

Distributøren forpligter sig ikke kun til at omdele den pågældende kundes flyers. Dog vil distributøren medtage maksimalt�1-2 andre reklamer. Reklamer kan være forskellige slags.

Distributøren har frihed til at vælge tidspunktet for omdeling inden for den samlede nævnte omdelingsperiode.

Ved indgået aftale kan der foreligge mindre ændringer, der kan være tale om ændringer af områder i mindre omfang, d.v.s. ændring af max 10.000 flyers.

Ændringer, som vedrører mere end 10.000 flyers, pålægges�administrationsgebyr på 990 kr./ændringsområde, og en betaling for trykte flyers�omstruktureringsomkostninger, kort, kørsel plus diverse vil foreligge.

Aflysninger af flyers se paragraf 6a. Ved delvis eller en hel�aflysning af de�bestilte flyers, skal der stadig betales 50 % af beløbet, ved udført kontrakt, bestilt personale, eller bestilt tryk kan der foreligge økonomiske krav for disse. Se paragraf 6a.

4.a. Tryk af flyers. Lokal Distribution er ikke ensvarlig for indhold af flyers, sproget eller størrelsen af PDF-filen. A5-flyers bliver trykt i 148*210 mm., A4-flyers bliver trykt i 210*297 mm.

Ved bestilling af flyers skal kunden forudbetale det fulde beløb. Tryk af flyers kan kun bestilles ved omdeling af Lokal Distribution. Aflysning af trykte flyers se paragraf 6a. Flyers bliver altid leveret til Lokal Distribution og kan ikke byttes, aflyses eller genomtrykkes efter ordrebekræftelsen. Ordre kan aflyses senest 24 timer efter bestilling.

5. Reklamation

Parterne er enige om, at en mindre fejlmargen i relation til udleveringsomfang accepteres uden kompensation, f.eks. i tilfælde af manglende eller utilgængelig postkasse eller ikke-anvendelige adgangsforhold eller lignende.

Lokal Distribution påtager sig ikke ansvaret for overfyldte postkasser�og evt. nedfald af flyers�eller evt. misbrug�og svind af flyers.�

Distributøren forpligter sig dog til at yde en kompensation til den aftalte virksomhed i tilfælde af, at der skulle forelægge dokumentation for et større omdelingssvigt i et enkelt område, hvilket skal forstås som, at minimum 10 % af den forudsatte leverance til den enkelte husstand ikke har fundet sted, opgjort som minimum 10 % af det enkelte postdistrikt for sig. Ønsker kunden en udspecificeret rapport ang. omdeling skal dette bestilles 2-3 dage før omdelingsstart. Og der skal udspecificeres, hvad der ønskes oplyst.

Rapporten koster 249 kr. eksklusiv moms.

Omdeling kan ikke ske til nej-takkere, med mindre andet er aftalt, og kunden påtager sig ansvaret for omdelingen. Der vil blive omdelt en flyer per familie for hver husstand. F.eks. hvis der er flere familier, der er registrerede under den samme adresse, vil der blive leveret flere flyers (med mindre noget andet er angivet på postkassen)

6. Betaling

Der ydes en samlet betaling før omdeling eller efter aftale og a conto-betaling (eller efter aftale)

Betaling skal ske efter prisliste 0,84 kr./stk. til villaer og 0,66 kr./stk. til lejligheder, hvis flyer er under 20 gram . Der pålægges et administrationsgebyr på 150 kr./bestilling. Vedrørende bestillingsgebyr ved omdeling af over 100.000 stk. er priser efter aftale. Ved manglende betaling vil der foreligge renter og morarenter og administrationsgebyr på 50 kr. Renter er på 2 % per påbegyndt uge.

Ved manglende adgang til lejligheder eller nej tak-skilte,�skal der stadig foreligge en betaling for disse.

Alle priser er eksklusiv moms.

6.1 Indsigelser

Alle klager skal sendes senest 5 dage efter omdeling. Alle klager skal sendes på skrift og med evt.�relevant materiale.

Rapport med GPS-trackere kan sendes senest 5 hverdage, efter omdelinger er sket. Derefter vil omdelingsruter fra GPS blive slettet.

6.a Aflysning.�

Ved bestilling under 50.000 stk. flyers skal omdeling af disse aflyses senest 7 dage før omdeling. Hvis Lokal Distribution har indgået en aftale med kunden om eventuel tryk af flyers også, skal dette aflyses 14 dage før omdeling. Evt. betaling for trykte flyers kan alligevel foreligge. Flyers, som er trykt gennem Lokal Distribution, vil ikke blive returneret til kunden, og der vil blive pålagt omkostninger forbundet med bestilling af flyers.

Ved bestilling af omdeling af over 50.000 stk. flyers�skal omdeling af disse aflyses senest�14 dage før omdeling. Hvis Lokal Distribution har indgået en aftale med kunden om eventuel tryk af flyers også, skal dette aflyses 15 dage før omdeling. En betaling for trykte flyers, planlægningsomkostninger, kort, kørsel og diverse vil foreligge.

Ved bestilling af omdeling over 100.000 stk. flyers skal omdeling af disse aflyses senest��14�dage før omdeling. Hvis Lokal Distribution også har indgået en aftale med kunden om eventuel tryk af flyers, skal dette aflyses 15 dage før omdeling.�En betaling for trykte flyers, planlægningsomkostninger, kort, kørsel og diverse vil foreligge.

Ved for sen aflysning�returnerer Lokal Distribution/Von Bale 50 % af�beløbet. Dog�vil udgifter for trykte flyers� planlægningsomkostninger, kort, kørsel og diverse foreligge. Som regel afhenter Lokal Distribution flyers fra kundernes adresse uden omkostninger.

Aflysning af tryk og distribution, når flyers er modtaget af Lokal Distribution. Se paragraf 6a.

Ved dage er der tale om almene arbejdsdage.

Lokal Distribution er ikke ansvarlig for antallet af kunder osv. Vi omdeler også til nej tak, men vi respekterer klistermærker, som er gældende for 2014/2015, d.v.s. farverne orange og blå.

7. Værneting

Eventuelle tvister forelægges - i det omfang disse ikke kan bilægges ved intern forligsmæssig aftale - de almindelige domstole til behandling. Københavns byret er vedtaget som værneting.

Driving School Website Template
Top